Superlift Leszek Wegrzeniejewski
62-420 Strzałkowo
Babin Oledry 10
Polska
PL6671773703

Dane kontaktowe
Tel.: +48 666 843 578
Tel.: +48 501 334 921
Tel. + 48 724 211 885
E-Mail: biuro@wozki-pl.com
Internet: www.superlift-forklift.com

CEO
Leszek Wegrzeniejewski

Rejestracja w sądzie rejestrowym
REGON 380282120
NIP PL 667-177-37-03

Odpowiedzialny za treść
Leszek Wegtzenijewski